Echlin, bone rongeurs, 3×10 mm, 23 cm là gì? Nghĩa của từ Echlin, bone rongeurs, 3×10 mm, 23 cm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
115
Echlin, bone rongeurs, 3×10 mm, 23 cm là gì? Nghĩa của từ Echlin, bone rongeurs, 3×10 mm, 23 cm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Echlin, bone rongeurs, 3×10 mm, 23 cm là gì? Nghĩa của từ Echlin, bone rongeurs, 3×10 mm, 23 cm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kìm gặn xương Echlin, 3×10 mm, 23 cm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE