Ecg là gì? Nghĩa của từ Ecg trong y khoa y học y sinh là gì?

0
859
Ecg là gì? Nghĩa của từ Ecg trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ecg là gì? Nghĩa của từ Ecg trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/i’lektrou’kɑ:diəgræm/

Viết tắt

Điện tâm đồ ( electrocardiogram)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE