Eating disorder là gì? Nghĩa của từ Eating disorder trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Eating disorder là gì? Nghĩa của từ Eating disorder trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Eating disorder là gì? Nghĩa của từ Eating disorder trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

chứng rối loạn ăn uống (do những bất ổn hay rối loạn trong cảm xúc)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE