Drug shelf là gì? Nghĩa của từ Drug shelf trong y khoa y học y sinh là gì?

0
133
Drug shelf là gì? Nghĩa của từ Drug shelf trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Drug shelf là gì? Nghĩa của từ Drug shelf trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Gía, kệ để thuốc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE