Drug cabinet là gì? Nghĩa của từ Drug cabinet trong y khoa y học y sinh là gì?

0
143
Drug cabinet là gì? Nghĩa của từ Drug cabinet trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Drug cabinet là gì? Nghĩa của từ Drug cabinet trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tủ thuốc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE