Drinking water pot là gì? Nghĩa của từ Drinking water pot trong y khoa y học y sinh là gì?

0
154
Drinking water pot là gì? Nghĩa của từ Drinking water pot trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Drinking water pot là gì? Nghĩa của từ Drinking water pot trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thùng đựng nước uống cho bệnh nhân

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE