Doyen, towel clamps là gì? Nghĩa của từ Doyen, towel clamps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Doyen, towel clamps là gì? Nghĩa của từ Doyen, towel clamps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Doyen, towel clamps là gì? Nghĩa của từ Doyen, towel clamps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp săng Doyen

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE