Doppler foetal monitor là gì? Nghĩa của từ Doppler foetal monitor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
152
Doppler foetal monitor là gì? Nghĩa của từ Doppler foetal monitor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Doppler foetal monitor là gì? Nghĩa của từ Doppler foetal monitor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy đo tim thai (Doppler)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE