Dod là gì? Nghĩa của từ Dod trong y khoa y học y sinh là gì?

0
462
Dod là gì? Nghĩa của từ Dod trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Dod là gì? Nghĩa của từ Dod trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

khuôn gạch rỗng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE