Dish là gì? Nghĩa của từ Dish trong y khoa y học y sinh là gì?

0
499
Dish là gì? Nghĩa của từ Dish trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Dish là gì? Nghĩa của từ Dish trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/diʃ/

Đĩa (đựng thức ăn)

Món ăn (đựng trong đĩa)

Vật hình đĩa

(từ cổ,nghĩa cổ) chén, tách

(tiếng lóng) người đàn ông hấp dẫn

Sắp (đồ ăn) vào đĩa (để dọn cơm)

Làm lõm xuống thành lòng đĩa

Đánh bại được, dùng mẹo lừa được (đối phương); (chính trị) áp dụng chính sách đường lối của đối phương để đánh bại đối phương

(nói về ngựa) chạy chân trước khoằm vào

a dish of gossip

to dish up

đĩa, chi tiết hình đĩa

chậu

dập đĩa

dập lòng đĩa

đĩa

ăng ten vòng

ăng ten chảo

vòng tay lái

vuốt thúc sâu

chén

đĩa

hộp to

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE