Deschamps, suture instrument, blunt là gì? Nghĩa của từ Deschamps, suture instrument, blunt trong y khoa y học y sinh là gì?

0
182
Deschamps, suture instrument, blunt là gì? Nghĩa của từ Deschamps, suture instrument, blunt trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Deschamps, suture instrument, blunt là gì? Nghĩa của từ Deschamps, suture instrument, blunt trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Deschamps, dụng cụ khâu, cùn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE