Dental syringer là gì? Nghĩa của từ Dental syringer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
94
Dental syringer là gì? Nghĩa của từ Dental syringer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Dental syringer là gì? Nghĩa của từ Dental syringer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bơm tiêm nha khoa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE