Defibrillator là gì? Nghĩa của từ Defibrillator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
840
Defibrillator là gì? Nghĩa của từ Defibrillator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Defibrillator là gì? Nghĩa của từ Defibrillator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,di:’fibrileitə/

Máy khử rung tim

máy khử rung

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE