Debakey, needle holder là gì? Nghĩa của từ Debakey, needle holder trong y khoa y học y sinh là gì?

0
152
Debakey, needle holder là gì? Nghĩa của từ Debakey, needle holder trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Debakey, needle holder là gì? Nghĩa của từ Debakey, needle holder trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp kim Debakey

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE