Danh mục bệnh ngắn ngày

 - 

 


Thông tư 46/2016/BYT phát hành Danh mục bệnh đề xuất ngủ bài toán dài ngày nhằm chữa bệnh. Danh mục căn bệnh nên chữa bệnh nhiều năm thời buổi này là cửa hàng để giải quyết và xử lý những cơ chế bảo hiểm xã hội theo điều khoản về bảo đảm xã hội.

Bạn đang xem: Danh mục bệnh ngắn ngày


Thông bốn số 46 cũng phân tích và lý giải thêm về mã căn bệnh cùng thương hiệu căn bệnh vào Danh mục dịch yêu cầu nghỉ vấn đề để điều trị dài ngày, theo đó:
Mã căn bệnh vào Danh mục bệnh dịch dài ngày là mã bệnh dịch theo Phân một số loại nước ngoài mắc bệnh (ICD-10), có mã bệnh lâu năm ngày 3 ký từ cùng mã bệnh dịch dài ngày 4 ký kết từ. Trong đó, mã bệnh dịch 4 cam kết tự ở trong nhóm 3 cam kết từ bỏ khớp ứng. ví dụ như nhỏng mã bệnh dịch K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 là trực thuộc mã dịch K74.
Cũng theo Thông tứ 46 năm năm 2016, có một trong những bệnh phải chữa bệnh nhiều năm ngày chưa được gán mã dịch theo phân một số loại quốc tế thì được khẳng định theo tên theo chẩn đoán thù dịch. Ví dụ: Nhiễm trùng bởi vì vi khuẩn nhiều chống dung dịch thì khẳng định thương hiệu theo chẩn đoán thù bệnh là Nhiễm trùng bởi vi khuẩn đa phòng dung dịch.
+ Hen truất phế quản lí, Bệnh những vết bụi phổi than, amian, silic, lớp bụi phổi vì chưng những vết bụi vô cơ khác với bụi phổi do bụi ko xác minh.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 46/2016/TT-BYT

TP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Căn uống cứ Luật Bảo hiểm làng mạc hội số 58/2014/QH13ngày 20 mon 1một năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP.. ngày 31tháng 8 năm 2012 của Chính phủ luật chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơ cấutổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Khám,chữa căn bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tứ ban hànhDanh mục dịch đề nghị chữa trị lâu năm ngày.

Điều 1.Danh mục căn bệnh bắt buộc chữa trị nhiều năm ngày

1. Ban hành cố nhiên Thông tưnày Danh mục căn bệnh yêu cầu chữa bệnh dài ngày.

2. Danh mục bệnh nên trị trịdài ngày là đại lý nhằm triển khai chính sách, nghĩa vụ và quyền lợi cho người lao cồn theo quy địnhcủa Luật bảo hiểm thôn hội.

3. Mã bệnh dịch với thương hiệu căn bệnh trongDanh mục bệnh nên chữa trị nhiều năm ngày:

a) Các bệnh dịch vào Danh mục bệnhbuộc phải điều trị nhiều năm ngày được gán mã căn bệnh theo Phân nhiều loại thế giới bệnh tật (ICD-10)gồm mã bệnh 3 và 4 cam kết tự (gồm số cùng chữ). Các bệnh dịch tất cả mã 4 ký kết từ trực thuộc team bệnhgồm mã dịch 3 ký kết tự.

Ví dụ: Gan xơ hóa cùng xơ gan cómã bệnh là K74, bao gồm:

- Gan xơ hóa, mã bệnh: K74.0

- Gan xơ cứng, mã bệnh: K74.1

- Gan xơ hóa cùng với gan xơ cứng,mã bệnh: K74.2

- Xơ gan mật tiên phân phát, mã bệnh:K74.3

- Xơ gan mật thiết bị phát, mã bệnh:K74.4

- Xơ gan không giống với ko đặc hiệu,mã bệnh: K74.5

- Xơ gan không giống với ko sệt hiệu:K74.6

b) Một số bệnh chưa được gán mãbệnh dịch theo phân các loại nước ngoài mắc bệnh (ICD-10) thì thống nhất khẳng định tên theochẩn đân oán căn bệnh.

Ví dụ: Nhiễm trùng vày vi khuẩnđa kháng thuốc hoặc Viêm tụy từ bỏ miễn thì xác định tên theo chẩn đoán thù bệnh làNhiễm trùng vày vi trùng đa chống dung dịch hoặc Viêm tụy trường đoản cú miễn.

Điều 2. Hiệulực thi hành

Thông tư này có hiệu lực hiện hành thihành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 3 năm 2017.

Bãi quăng quật Prúc lục I về danh mục bệnhđề nghị điều trị lâu năm ngày phát hành đương nhiên Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12tháng 5 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Sở Y tế qui định cụ thể thực hiện một vài điều củaLuật Bảo hiểm làng mạc hội thuộc nghành nghề dịch vụ y tế kể từ ngày Thông bốn này có hiệu lực hiện hành.

Điều 3.Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Quản lý Khám,trị dịch chủ trì, păn năn phù hợp với các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai cùng kiểmtra bài toán triển khai Thông tứ này đối với những các đại lý xét nghiệm bệnh dịch, chữa bệnh dịch.

2. Giám đốc Snghỉ ngơi Y tế thức giấc, thànhphố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành gồm trách nát nhiệm chỉ đạo, tổchức cùng soát sổ vấn đề tiến hành Thông tứ này so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhở trong thẩm quyền làm chủ.

3. Thủ trưởng đại lý xét nghiệm dịch,chữa trị dịch tất cả trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành Việc chẩn đân oán xác minh đúng bệnhtheo Danh mục hiện tượng trên Thông tứ này và chịu trách nhiệm trước điều khoản vềTóm lại chẩn đoán khẳng định.

Trong quy trình thực hiện nếucó trở ngại, vướng mắc, kiến nghị các cơ sở tổ chức, cá nhân phản chiếu kịp thờivề Cục Quản lý Khám, trị bệnh- Bộ Y tế xem xét, xử lý./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng Thông tin năng lượng điện tử CP); - Các Sở, cơ sở ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; - Sở Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - Sở trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); - Các Thứ trưởng BYT (nhằm phối kết hợp thực hiện); - Các Vụ, Cục, Tổng viên, VPhường Sở, Tkhô cứng tra BYT; - Các các đại lý xét nghiệm bệnh dịch, chữa dịch trực ở trong BYT; - Các trường đại học Y - Dược, Học viện Y - Dược; - Sở Y tế thức giấc, thị trấn trực ở trong Trung ương; - Y tế các Bộ, ngành; - BHXH các thức giấc, đô thị trực thuộc TW; - Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

DANH MỤC

BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 46/2016/TT-BYTngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở trưởng Bộ Y tế)

TT

Danh mục căn bệnh theo những chăm khoa

Mã bệnh theo ICD 10

I

Bệnh nhiễm trùng với ký kết sinh trùng

1.

Nhiễm Amip dai dẳng (sống ruột với gan)

A06

2.

Tiêu chảy kéo dài

A09

3.

Bệnh lao các các loại vào quy trình tiến độ điều trị với di chứng

A15 mang lại A19

4.

Bệnh vì chưng trực trùng lao không điển hình nổi bật NTM (Trực trùng tất cả nghỉ ngơi mọi đa số địa điểm tất cả domain authority, hạch, phổi)

A15.3

5.

Bệnh Withmore

A24.4

6.

Bệnh nhiễm Brucella

A23

7.

Uốn ván nặng trĩu cùng di chứng

A35

8.

Bệnh phong (dịch Hansen) với di chứng

A30, B92

9.

Di triệu chứng vày lao xương cùng khớp

B90.2

10.

Viêm gan vi rút ít B mạn tính

B18.1

11.

Viêm gan vi rút ít C mạn tính

B18.2

12.

Viêm gan vi rút D mạn tính

B18.8

13.

Viêm gan E mãn tính

B18.8

14.

Bệnh lây truyền vi rút suy giảm miễn dịch ở fan HIV/AIDS

Bđôi mươi mang lại B24, Z21

15.

Di triệu chứng viêm não, màng óc do vi trùng, vi khuẩn, ký sinh trùng

B94.1, B94.8, B94.9

16.

Viêm màng não bởi vì nnóng (candidomain authority, cryptococcus)

B37.5, B45.1

17.

Bệnh phổi vì chưng nấm

B38 đến B46

18.

Nhiễm nnóng Cryptococcus

B45

19.

Nhiễm nấm penicillium marneffei

B48.4

20.

Sốt rét mướt do Plasmodium Falciparum thể não

B50.0

21.

Sốt lạnh lẽo vày Plasmodium Falciparum thể nặng và trở thành chứng

B50.8

22.

Nhiễm xoắn trùng sán lợn sống não

B70

23.

Nhiễm giun xoắn

B75

24.

Nhiễm sán lá gan nhỏ

B66.1

25.

Nhiễm sán lá gan lớn

B66.3

26.

Nhiễm ký kết sinh trùng (Toxocara, Cysticerose, Stronglyloides,…)

B89

27.

Nhiễm trùng vì chưng vi khuẩn nhiều phòng thuốc

28.

Viêm màng óc vì Streptococcus suis

G00.2

29.

Viêm nội trọng tâm mạc truyền nhiễm khuẩn

I33

30.

Viêm xoang

J32

31.

Viêm gan vị rượu

K70.5

32.

Viêm khớp vị lao

M01.1

33.

Lao cột sống

M49.0

34.

Viêm con đường ngày tiết niệu tái phát

N00

II

Bướu tân sinh (Neoplasm)

35.

Bệnh ung thỏng những loại

C00 mang đến C97;

D00 đến D09

36.

U xương lành tính gồm tiêu bỏ xương

D16

37.

U con đường thượng thận

D35.0

38.

U không tiên lượng được tiến triển cùng tính chất

D37 mang lại D48

III

Bệnh của huyết, cơ quan tạo ra huyết cùng các xôn xao tương quan cho hiệ tượng miễn dịch

39.

Bệnh Thalassemia

D56

40.

Bệnh hồng cầu hình liềm

D57

41.

Các thiếu hụt huyết rã ngày tiết di truyền

D58

42.

Thiếu ngày tiết tan huyết mắc phải

D59

43.

Đái tiết sắc tố kịch phạt đêm tối (Hội bệnh Marchiafava)

D59.5

44.

- Suy tủy xương một mẫu hồng huyết cầu mắc phải

- Các thể suy tủy xương khác

D60

D61

45.

Thiếu yếu tố VIII DT (Hemophilia A)

D66

46.

Thiếu yếu tố IX di truyền (Hemophilia B)

D67

47.

Bệnh Von Willebrand

D68.0

48.

Thiếu các nhân tố XI di truyền

D68.1

49.

Thiếu những yếu tố tụ máu khác vì di truyền

D68.2

50.

Các rối loạn đông máu đặc biệt khác

D68.8

51.

Bất thường unique tè cầu

D69.1

52.

Ban xuất huyết giảm tè cầu vô căn

D69.3

53.

Tăng tè cầu tiên phát

D75.2

54.

Hội xác thực bào tế bào máu tương quan mang lại lây lan trùng

D76.2

55.

Bệnh Sarcoidosis

D86

56.

Tăng Gammaglobulin máu ko quánh hiệu

D89.2

IV

Bệnh nội huyết, bồi bổ và gửi hóa

57.

Suy tuyến đường giáp

E03

58.

Nhiễm độc giáp

E05

59.

Viêm tuyến đường gần kề mạn tính

E06.2,3,4

60.

Bệnh suy đường cận giáp

Eđôi mươi.8

61.

Đái tháo đường

E10 cho E14

62.

Hạ mặt đường huyết nghi vì cường Insulin

E16.1

63.

Cường cận gần cạnh cùng những rối loạn không giống của tuyến đường cận giáp

E21

64.

Cường tuyến yên

E22

65.

Bệnh đái tháo nhạt

E23.2

66.

Hội chứng Cushing

E24

67.

Tăng Aldosteron

E26

68.

Bệnh Bartter

E26.8

69.

Các xôn xao của đường thượng thận

E27

70.

Rối loạn tác dụng nhiều tuyến

E31

71.

Bệnh Wilson

E83.0

72.

Chuyển hóa + Giảm Kali máu

E87.6

73.

Suy gần cạnh sau điều trị

E89.0

74.

Đái túa đường thai kỳ (nguy hại dọa xảy tnhị, thai lưu các lần)

O24

V

Bệnh trọng điểm thần

75.

Mất trí trong căn bệnh Alzheimer

F00

76.

Mất trí tuệ trong số bệnh lý khác được xếp loại tại vị trí khác

F02

77.

Mất trí tuệ không biệt định

F03

78.

Hội chứng quên thực tổn định ko vì chưng rượu với hóa học tác động ảnh hưởng tâm thần khác

F04

79.

Rối loàn tâm thần vị tổn định tmùi hương, rối loạn chức năng óc cùng bệnh tật cơ thể

F06

80.

Các xôn xao nhân bí quyết và hành vi bởi vì căn bệnh óc, tổn tmùi hương cùng rối loạn tác dụng não

F07

81.

Các náo loạn tinh thần và hành động vì chưng rượu

F10

82.

Tâm thần phân liệt

F20

83.

Rối loạn các loại phân liệt

F21

84.

Rối loạn hoang tưởng dẻo dẳng

F22

85.

Rối loàn phân liệt cảm xúc

F25

86.

Rối loàn cảm giác lưỡng cực

F31

87.

Giai đoạn trầm cảm

F32

88.

Rối loạn ít nói tái diễn

F33

89.

Các tinh thần rối loạn khí sắc

F34

90.

Các xôn xao run sợ ám ảnh sợ hãi

F40

91.

Các rối loạn lo ngại khác

F41

92.

Rối loàn ám ảnh nghi thức

F42

93.

Rối loàn bít tất tay sau sang chấn

F43.1

94.

Các náo loạn sự thích ứng

F43.2

95.

Các rối loạn dạng cơ thể

F45

96.

Các rối loạn nhân biện pháp đặc hiệu

F60

97.

Các rối loạn nhân bí quyết tất cả hổn hợp cùng các xôn xao nhân giải pháp khác

F61

98.

Các đổi khác nhân cách lâu dài hơn quan trọng gán cho 1 tổn định thương óc hoặc một căn bệnh não

F62

99.

Các náo loạn không giống về hành vi với nhân phương pháp sống người thành niên

F68

100.

Chậm cải tiến và phát triển trọng điểm thần

F70 mang đến F79

101.

Các náo loạn về cách tân và phát triển trọng tâm lý

F80 cho F89

102.

Các xôn xao hành động với xúc cảm hay phát khởi ở tuổi trẻ nhỏ với tkhô giòn thiếu thốn niên

F90 cho F98

VI

Bệnh hệ thần kinh

103.

Sa sút trí tuệ vào căn bệnh mạch máu

F01

104.

Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (bệnh dịch teo hệ thống tác động đa phần cho tới hệ trung khu thần kinh vào dịch phân nhiều loại vị trí khác)

G13

105.

Bệnh Parkinson

G20

106.

Hội hội chứng Parkinson lắp thêm phát

G21

107.

Loạn lực căng cơ (Dystonia)

G24

108.

Bệnh Alzheimer

G30

109.

Xơ cứng rải rác rưởi (Multiple Sclerosis)

G35

110.

Viêm tủy hoại tử bán cấp

G37.4

111.

Động kinh

G40

112.

Bệnh nhược cơ

G70.0

113.

Viêm não viêm tủy cùng viêm não tủy

G04

114.

Di hội chứng của bệnh viêm hệ thần khiếp trung ương

G09

115.

Teo cơ bởi vì tủy sinh sống cùng hội hội chứng tương quan (Bao có G12.2 – Bệnh nơ ron vận động)

G12

116.

Viêm tủy thị thần kinh

G36.0

117.

Viêm tủy cắt ngang

G37.3

118.

Đau dây thần kinh tam trét (dây thần kinh số V)

G50.0

119.

Co thắt đơ cơ, múa giật

G51.3

120.

Đau rễ thần kinh sau zona

G53.0

121.

Các tổn tmùi hương đám rối thần kinh cánh tay

G54

122.

Hội triệu chứng Guillain-Barré (Hội triệu chứng viêm đa rễ đa dây thần kinh)

G61.0

123.

Bệnh các dây thần kinh bởi vì viêm (mãn tính)

G61

124.

Bệnh cơ tiên phát

G71

125.

Bệnh cơ khác

G72

126.

Bại não tphải chăng em

G80

127.

Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi

G82

128.

Bệnh khác của tủy sống

G95

129.

Xuất huyết não

I61

130.

Nhồi huyết não

I63

131.

Đột quỵ ko rõ nhồi tiết não xuất xắc xuất huyết não

I64

132.

Di triệu chứng bệnh mạch và máu não

I69

133.

Não úng thủy

Q03

134.

Neuroblastomas

135.

Hội hội chứng Down

Q90

136.

Hội chứng Edward cùng hội chứng Pateau

Q91

VII

Bệnh mắt cùng phần phú của mắt

137.

Hội bệnh khô mắt

H04.1.2

138.

Viêm loét giác mạc

H16

139.

Viêm màng ý trung nhân đào trước

Htrăng tròn.2

140.

Bệnh co mi mắt

H21

141.

Hội hội chứng Harada

H30.8.1

142.

Viêm màng người thương đào (sau, toàn bộ)

H30.9.1, H30.9.2

143.

Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh

H33.4.1

144.

Tắc quan trọng trung trọng tâm võng mạc

H34.8

145.

Bệnh võng mạc tiểu dỡ đường

H35

146.

Xem thêm: Sự Cố Tiếng Anh Là Gì - Nghĩa Của Từ : Incident

Bệnh viêm võng mạc bởi CMV

H35

147.

Viêm mạch máu võng mạc

H35.0.6

148.

Bệnh lý võng mạc ttốt sinc non

H35.1

149.

Bệnh hắc võng mạc trung trung khu thanh khô dịch

H35.7.1

150.

Bệnh lý võng mạc do xơ vữa đụng mạch

H36.6

151.

Bệnh Glôcôm

H40

152.

Nhãn viêm giao cảm

H44.1.2

153.

Viêm tua thị

H46.2

154.

Viêm thị thần tởm hậu nhãn cầu

H46.3

155.

Bệnh lí bề mặt cầu mắt bởi hội hội chứng Stve Jonhson, hội triệu chứng Lyell

156.

Đã ghxay giác mạc

Z94.7

VIII

Bệnh lý tai mũi họng

157.

Khối hận u dây VII

D43.3

158.

Khối u dây VIII

D43.3

159.

Sarcoidosis tai

D86

160.

Papilome tkhô giòn quản

B97.7

161.

Viêm tai thân mạn tính

H66.3

162.

Viêm tai xương thế bao gồm vươn lên là chứng

H70.91

163.

Cholesteatoma đỉnh xương đá

H71

164.

Bệnh Meniere

H81.0

165.

Điếc nghề nghiệp

H83.3

166.

Điếc tiến triển

H90.5

167.

Các dị dạng sống tai khiến tác động tới thính lực

H90.0

168.

Điếc chào đón sau gặp chấn thương xương thái dương

H91.8

169.

Viêm họng mạn tính

K21

170.

Viêm mũi xoang mạn tính

J32

171.

Thoát vị não, màng óc vào tai - xương chum

Q01

172.

Sẹo nhỏ nhắn khí quản

Q32.4

173.

Hội chứng Tumer

Q96.9

174.

Chấn tmùi hương tkhô hanh khí quản

S27.5, S11.96

IX

Bệnh hệ tuần hoàn

175.

Hội chứng mạch vành cấp

Iđôi mươi, I21, I22, I23

176.

Bệnh tyên ổn bởi thiếu tiết toàn bộ mạn

I25

177.

Tắc mạch phổi

I26

178.

Các bệnh tim bởi vì phổi khác

I27

179.

Viêm màng ko kể tyên ổn cấp

I30

180.

Viêm teo thắt màng kế bên tyên ổn mạn

I31.1

181.

Viêm cơ tim

I40

182.

Viêm nội trọng tâm mạc nhiễm trùng

I33; I38

183.

Suy tlặng độ 3-4 vày những ngulặng nhân khác nhau

I50

184.

Phình rượu cồn mạch, lóc tách bóc hễ mạch

I71

185.

Viêm tắc rượu cồn mạch

I74

186.

Viêm tắc tĩnh mạch

I80

187.

Biến chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tlặng mạch

I97

188.

Tăng huyết áp tất cả vươn lên là chứng

I10

189.

Bệnh cơ tim: Cơ tyên ổn giãn; Cơ tlặng hạn chế; Cơ tyên ổn phì đại; Bệnh cơ tyên ổn khác

I42

190.

Tăng huyết áp gồm đổi mới bệnh không giống (Bệnh não do tăng huyết áp, TBMMN nháng qua) Có tổn định thương cơ quan đích

I10

191.

Bệnh tim bđộ ẩm sinh gồm đổi thay chứng

Tăng áp lực nặng nề đụng mạch phổi tiên phân phát (Các bệnh tim mạch vì phổi khác)

Q20-Q22

192.

Bệnh van tlặng gồm biến đổi hội chứng (Rối loạn nhịp tlặng, tắc mạch, lây nhiễm trùng, khác)

I08 - > I34, I35

193.

Rung nhĩ mạn tính tất cả vươn lên là chứng

I48

194.

Rối loàn nhịp tyên có vươn lên là bệnh (Hội triệu chứng nút ít xoang bệnh dịch, blochồng nhĩ thất cung cấp II, III xuất xắc cao độ)

I49

195.

Thông động tĩnh mạch máu phổi

Q25.7, Q26

196.

Bất hay động mạch phổi bđộ ẩm sinh

Q25.7

X

Bệnh hệ hô hấp

197.

Viêm tkhô cứng quản ngại mạn

J37.0

198.

Políp của dây tkhô cứng âm với tkhô cứng quản

J38.1

199.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

J44

200.

Hen phế truất quản

J45

201.

Giãn phế truất quản

J47

202.

Bệnh những vết bụi phổi than

J60

203.

Bệnh vết mờ do bụi phổi amian

J61

204.

Bệnh bụi phổi silic

J62

205.

Bệnh lớp bụi phổi do vết mờ do bụi vô sinh khác

J63

206.

Bệnh bụi phổi vày lớp bụi ko xác định

J64

207.

Các căn bệnh phổi mô kẽ khác

J84

208.

Áp xe phổi với trung thất

J85

209.

Mủ màng phổi mạn tính

J86

210.

Suy hô hấp mạn (Dị dạng lồng ngực)

J96, J96.1

211.

Kén khí phổi

J94.0

212.

Cystic Fibrosis (xơ nang phổi)

E84

213.

Tăng áp cồn mạch phổi vô căn

XI

Bệnh hệ tiêu hóa

214.

Viêm gan mạn tính tiến triển

K73

215.

Xơ gan hóa cùng xơ gan

K74

216.

Viêm gan từ bỏ miễn

K75.4

217.

Viêm con đường mật mạn

K80.3

218.

Viêm tụy mạn

K86.0; K86.1

219.

Bệnh Crohn

K50

220.

Xơ gan đọng mật nguim phát

K74.3

221.

Viêm loét đại trực tràng tan máu

K52

222.

Wilson

223.

Viêm tụy tự miễn

XII

Bệnh da cùng mô dưới da

224.

Pemphigus

L10

225.

Bọng nước dạng Pemphigus

L12

226.

Bệnh Duhring Brocq

L13.0

227.

Ly thượng phân bì bọng nước bđộ ẩm sinh

L14

228.

Viêm domain authority cơ địa

L20; L30

229.

Viêm domain authority tróc vảy/ Đỏ da toàn than

L26

230.

Vảy nến

L40

231.

Vảy phấn đỏ nang long

L44.0

232.

Hồng ban nút

L52

233.

Viêm da mủ hoại thư

L88

234.

Loét mạn tính da

L98.4

235.

Bệnh Á vẩy nến:

- Á vẩy nến Pleva

- Á vẩy nến Plc

- Á vẩy nến màng nhỏ

- Á vẩy nến màng lớn

- Á vẩy nến dạng lưới

- Á vẩy nến dạng khác

L41

L41.0,

L41.1,

L41.3,

L41.4,

L41.5,

L41.8

236.

Mày đay mạn tính

L50

XIII

Bệnh hệ cơ - xương - khớp với tế bào liên kết

237.

Lupus ban đỏ hệ thống

M32

238.

Viêm khớp phản bội ứng

M02.8, M02.9

239.

Viêm khớp dạng thấp

M05

240.

Viêm khớp vảy nến với viêm khớp vào bệnh tật ruột

M07.3

241.

Bệnh Gút

M10

242.

Các dịch khớp bởi vi tinch thể

M11

243.

Thoái hoá khớp háng

M16

244.

Thoái hoá khớp gối

M17

245.

Viêm xung quanh nút hễ mạch với những bệnh án liên quan

M30

246.

Bệnh lý mạch hoại tử khác

M31

247.

Viêm nhiều cơ với viêm da cơ

M33

248.

Xơ cứng phân bì toàn thể

M34

249.

Hội chứng khô (Sjogren’s syndrome)

M35.0

250.

Tđuổi đốt sống

M43

251.

Viêm cột sống dính khớp

M45

252.

Thoái hóa cột sống

M47

253.

Bệnh đĩa đệm cột sống cổ

M50

254.

Viêm quanh khớp vai thể đông cứng

M75.0

255.

Loãng xương bao gồm gãy xương dịch lý

M80

256.

Gãy xương ko tức khắc (khớp giả)

M84.1

257.

Gãy xương bệnh lý

M84.4

258.

Loạn sản xơ xương

M85.0

259.

Cốt tuỷ viêm (viêm xương- tủy xương)

M86

260.

Hoại tử xương vô trùng từ bỏ phát

M87.0

261.

Hội hội chứng đau vùng phức tạp (Loạn dưỡng giao cảm phản xạ)

M89.0

262.

Gãy xương trong dịch khối hận U

M90.7

263.

Các biến tấu phạm phải của hệ cơ xương khớp cùng tế bào liên kết

M95

264.

Viêm khớp mủ

M00

265.

Bệnh lý khớp phản bội ứng cùng sau lây lan trùng sinh sống số đông dịch đã được phân một số loại không giống tiến triển thành mãn tính

M03

266.

Viêm khớp dạng tốt RF (-)

M06

267.

Bệnh Still người lớn

M06.1

268.

Viêm khớp thiếu thốn niên

M08

269.

Viêm khớp thiếu hụt niên sinh sống đa số dịch đã có phân một số loại khác

M09

270.

Viêm khớp khác

M13

271.

Thoái hóa các khớp

M15

272.

Thoái hóa khớp bàn ngón tay

M18

273.

Thoái hóa khớp khác

M19

274.

Bệnh khớp quánh hiệu khác

M24

275.

Bệnh lý không giống của tổ chức triển khai liên kết

M35

276.

Bệnh của tổ chức links trong số bệnh tật khác

M36

277.

Bệnh lý xương cột sống ở hầu hết căn bệnh đã có được phân các loại khác

M49

278.

Bệnh lý đĩa đệm khác

M51

279.

Bệnh lý cột sống ko được phân một số loại khác

M53

280.

Đau cột sống

M54

281.

Viêm cơ

M60

282.

Canxi với cốt hóa của cơ

M61

283.

Viêm màng hoạt dịch với viêm gân

M65

284.

Bệnh lý khớp vai

M75

285.

Viêm tổ chức triển khai mỡ thừa bên dưới da ko quánh hiệu

M79.3

286.

Đau xơ cơ

M79.7

287.

Loãng xương không gãy xương căn bệnh lý

M81

288.

Loãng xương trong những bệnh án khác

M82

289.

Nhuyễn xương bạn lớn

M83

290.

Bệnh Paget

M88

XIV

Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu

291.

Viêm thận lupus

N01

292.

Tiểu tiết dằng dai với tái phát

N02

293.

Hội bệnh viêm thận mạn

N03

294.

Hội bệnh thận hư

N04

295.

Các dịch cầu thận mạn bởi vì nguim nhân ngulặng vạc cùng lắp thêm phát

N08

296.

Viêm ống kẽ thận mạn tính

N11

297.

Suy thận mạn

N18

298.

Viêm bọng đái mạn tính

N30

299.

Tiểu không trường đoản cú chủ

N39.3; N39.4

300.

Rò bàng quang - sinh dục nữ

N82

301.

Dị tật lỗ đái thấp

Q54

XV

Tnhị nghén, sinc đẻ và hậu sản

302.

Chửa trứng

O01

303.

Biến bệnh sau xảy tnhì, chửa trứng, chửa kế bên tử cung

O08 (O08.0-O08.9)

304.

Tiền sản lag thể trung bình

O14.0

305.

Tiền sản lag thể nặng

O14.1

306.

Rỉ ối có chữa bệnh để triển khai chậm chạp chuyển dạ

(rất có thể áp mã O42.2 là mã của bệnh dịch ối tan vỡ sớm)

O42.2

307.

Xem thêm: Global Citizenship Là Gì - Nghĩa Và Cách Sử Dụng Từ Citizenship

Rau thiết lập răng lược

O43.2

308.

Rau tiền đạo trung tâm

(Mã phổ biến của rau củ trung phong là O044, không có mã riêng rẽ của rau xanh trung phong trung trung khu phải có thể áp mã O44)