DÂN TỘC CÁCH MẠNG KHÔNG PHÂN GIAI CẤP SĨ NÔNG CÔNG THƯƠNG ĐỀU NHẤT TRÍ CHỐNG CƯỜNG QUYỀN

 - 
(benh.edu.vn) – Sau một nuốm kỷ, nhìn lại thời điểm quản trị Hồ Chí Minh đón nhận chủ nghĩa Mác – Lênin (tháng 7/1920), họ càng thấy dáng vẻ lớn lao và chân thành và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của việc kiện này. Nhà nghĩa Mác – Lênin đang soi sáng tuyến phố cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa thôn hội. Tp hcm đã áp dụng trung thành, sáng tạo, bổ sung và cải tiến và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của bí quyết mạng Việt Nam, trong đó rất nổi bật là tứ tưởng về giải quyết và xử lý mối dục tình giữa lợi ích giai cấp và công dụng dân tộc.

Bạn đang xem: Dân tộc cách mạng không phân giai cấp sĩ nông công thương đều nhất trí chống cường quyền

1. Cuối thế kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX, trước sự việc xâm lược của thực dân Pháp, thôn hội việt nam bị phân hóa to gan mẽ. ách thống trị công nhân và giai cấp tư sản theo lần lượt ra đời, những mâu thuẫn của làng hội việt nam – làng hội trực thuộc địa nửa phong kiến ngày càng diễn ra gay gắt, vào đó, nổi bật là mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam với bọn thực dân Pháp và bạn bè tay sai. Sự thống trị, áp bức, tách bóc lột, sự giày xéo quyền hòa bình dân tộc càng tăng thì sự phản kháng của dân tộc bản địa và cuộc đấu tranh giành chủ quyền dân tộc càng quyết liệt. Mặc dù các tổ chức, những hội, đảng chủ yếu trị lần lượt ra đời và vượt qua giành ngọn cờ lãnh đạo phong trào dân tộc, song tất cả những lần lượt thất bại, cách mạng việt nam rơi vào rủi ro về mặt đường lối.

Trong bối cảnh lịch sử hào hùng đó, Nguyễn Ái Quốc (sau này là quản trị Hồ Chí Minh kính yêu) đang ra đi kiếm đường cứu giúp nước. Sau ngay sát một thập kỷ, tín đồ đã tiếp cận được chân lý – chủ nghĩa Mác-Lênin với rút ra kết luận: ý muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không tồn tại con đường nào khác cách mạng vô sản, vì “chỉ gồm chủ nghĩa xã hội, công ty nghĩa cùng sản bắt đầu giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người dân lao hễ trên thế giới khỏi ách nô lệ”1.

Trong chủ yếu cương thành lập Đảng (năm 1930), hcm chỉ rõ: “Chủ trương làm bốn sản dân quyền cách mạng với thổ địa cách mạng để đi tới buôn bản hội cộng sản”2. Đây chính là tư tưởng tp hcm về con phố cách mạng Việt Nam. Vì chưng vậy, tiến công đổ đế quốc cùng địa nhà phong kiến giành tự do dân tộc, tăng trưởng chủ nghĩa thôn hội (CNXH) là phương châm của bí quyết mạng Việt Nam.

Xã hội Việt Nam một trong những thập kỷ thời điểm cuối thế kỷ XIX, vào đầu thế kỷ XX có hai xích míc cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn dân tộc bản địa với thực dân Pháp và bạn bè tay sai; mâu thuẫn giữa nhân dân lao rượu cồn với địa nhà phong kiến. Tp hcm đã phát hiện tại ra rất nhiều nét đặc điểm của việt nam so với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước phương Tây. Nếu như làm việc phương Tây, mâu thuẫn giai cấp đã trở nên thâm thúy thì sống Việt Nam, mâu thuẫn giữa toàn bộ dân tộc với công ty nghĩa thực dân Pháp và bè bạn tay sai là xích míc hàng đầu.

Vì vậy, fan cho rằng, vào hai trách nhiệm đánh đổ đế quốc với đánh đổ phong kiến, cần triệu tập cho trách nhiệm đánh đổ đế quốc giành chủ quyền dân tộc, còn đánh đổ phong kiến thực hiện sau. Với mục tiêu tập trung lực lượng nhằm chống kẻ thù số một của dân tộc, tp hcm chỉ rõ: “Dân tộc biện pháp mệnh thì chưa phân loại giai cấp, tức là sĩ, nông, công, thương đa số nhất trí cản lại cường quyền”. Bắt đầu từ lợi ích, truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước với giữ nước của dân tộc, đây đó là cội nguồn để cục bộ nhân dân việt nam muôn người như một kháng lại kẻ thù chung, giành hòa bình cho dân tộc.

*
Chủ tịch hồ chí minh và Ban thường vụ tw Đảng họp, quyết định mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 cùng Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại làng Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cuối năm 1953. (Ảnh: bốn liệu/TTXVN).

Trong bốn tưởng hồ Chí Minh, quy trình tiến hành “tư sản dân quyền phương pháp mạng cùng thổ địa bí quyết mạng” đầy đủ phản ánh tiện ích chung, nguyện vọng phổ biến của toàn dân tộc, đều nhằm vào kẻ thù chủ yếu hôm nay là thực dân Pháp và lũ tay không nên phản động. Còn giải quyết mâu thuẫn giai cấp, tấn công đổ phong kiến sẽ thực hiện sau thời điểm dân tộc đã có độc lập, giành đem dân nhà và tăng trưởng CNXH, nhà nghĩa cùng sản. Quan đặc điểm này được hcm tiếp tục xác minh về sau, trong báo cáo của vn gửi thế giới Cộng sản (tháng 7/1940) chỉ rõ: dù là sĩ, nông, công, thương, ai cũng căm ghét thống trị của bạn Pháp, người nào cũng muốn giành lại hòa bình dân tộc, vị đó, “nhân dân vn tuy hiện thời chưa được tổ chức, nhưng ai ai cũng chán ghét cuộc đời nô lệ, ai cũng mong ước ao được độc lập, từ bỏ do, với đang trong bốn thế một bạn lên giờ đồng hồ vạn tín đồ ủng hộ”4.

Ở đây, cần nhấn mạnh rằng, khi chủ nghĩa đế quốc câu kết với bầy phong loài kiến phản rượu cồn thì nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt trên hàng đầu, dẫu vậy không phải chính vì thế mà hiểu đơn thuần là chỉ phòng đế quốc mà hơn nữa bao hàm trong các số đó chống lại phần tử phong con kiến phản động, sự việc là “chống phong kiến cơ mà không làm tác động đến trọng trách chống đế quốc”. Mặt khác, kháng đế quốc và lũ phong kiến phản động mang lại tự do cho dân tộc và một phần ruộng đất mang lại dân cày đã và đang thể hiện bao hàm nội dung dân chủ, đó là bốn tưởng mấu chốt của tp hcm trong câu hỏi xác định đối tượng người sử dụng của biện pháp mạng vn ở thời gian này.

Tuy nhiên, quốc tế Cộng sản trong quá trình chỉ đạo phong trào cách mạng ở các nước nằm trong địa lại có một số quan điểm không giống biệt. Điều này được biểu thị rõ qua bạn dạng Đề cương cứng về trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa vị Kunxinen đại diện cho Đoàn chủ tịch Quốc tế cùng sản trình diễn tại Đại hội lần thiết bị VI của thế giới Cộng sản (năm 1928). Về vụ việc quan hệ dân tộc và giai cấp, làm phản đế với phản phong thì thế giới Cộng sản mang đến rằng, chính yếu của cách mạng dân chủ tứ sản ở các nước nằm trong địa là ruộng đất, vày đó, trong quá trình cách mạng, trọng trách dân chủ buộc phải được triển khai “song song với cuộc chống chọi giải phóng dân tộc”5.

Tuy nhiên, rõ ràng trong thời gian đó, ở những nước thuộc địa nói thông thường và vn nói riêng, không thể đặt trách nhiệm chống đế quốc cùng phong kiến song song, cũng giống như không thể coi cách mạng ruộng khu đất là vấn đề mấu chốt của bí quyết mạng dân chủ tứ sản trong lúc chưa giành được độc lập dân tộc. Sau này, chính Kunxinen vượt nhận: ngay lập tức từ lúc Đề cương ra đời, một vài nhận định đã mang màu sắc của chủ nghĩa biệt phái trên một nấc độ độc nhất vô nhị định6.

2. Từ thừa nhận thức về đối tượng người tiêu dùng của phương pháp mạng, sài gòn đã vận dụng trí tuệ sáng tạo quan điểm của nhà nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta – khi người phân tích, nhận xét vị trí, vai trò của những giai cấp, tầng lớp bên trong cách mạng, đặc biệt là thái độ của các kẻ thống trị đối với việc nghiệp giải hòa dân tộc. Ở Việt Nam, nhà nghĩa dân tộc bản địa đã ăn sâu, bám dính chắc vào quần chúng trong suốt thừa trình lịch sử dân tộc dựng nước cùng giữ nước, chính vì điều đó mà ngay cả các nhà tứ sản dân tộc, thậm chí những người dân đứng đầu của chế độ phong kiến như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân… cũng nổi lên chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp.

Từ thực tế đó, với 1 nhãn quan thiết yếu trị nhạy cảm bén, sài gòn khi coi xét, nhận xét hai ách thống trị đối lập với thống trị công nhân cùng nông dân là thống trị tư sản với địa nhà đã mang đến rằng, về tiện ích kinh tế thì tư sản với địa công ty là những kẻ thống trị bóc lột, đối lập với tiện ích cơ phiên bản của công nhân và nông dân. Tuy nhiên xét về tiện ích dân tộc, đầu tiên là hòa bình dân tộc thì tứ sản cùng địa chủ là những thống trị không thuần nhất. Một bộ phận đi hẳn về phía thực dân, đế quốc (tư sản mại phiên bản hay “đại tư sản” với đại địa chủ), trong lúc một bộ phận khác (tư sản dân tộc, phú nông, trung địa chủ, tè địa chủ, tiểu bốn sản…) rất có thể đồng hành cùng dân tộc, chúng ta “tuy hai mà lại một, một nhưng hai”7.

Chính vì chưng vậy, hcm chủ trương: chúng ta phải có thái độ khôn khéo, mềm dẻo, đề xuất hết sức hấp dẫn họ, địa chỉ họ hành vi nếu bao gồm thể, xa lánh họ về bao gồm trị trường hợp cần, ít nhất là trung lập họ, “tránh rất là để họ ra phía bên ngoài Mặt trận, vì như thế là đẩy họ lâm vào tình thế tay bầy phản động, là tăng thêm lực lượng đến chúng”8.

Trong khi đó, thế giới Cộng sản lại đối lập ách thống trị công nhân, giai cấp nông dân với kẻ thống trị tư sản với địa chủ phong kiến, không tồn tại sự phân hạng vào các thống trị đó, mà đến rằng tất cả họ hồ hết là phản bội động. Theo nước ngoài Cộng sản, ách thống trị vô sản đề nghị “đấu tranh triệt để với không nhân nhượng với lũ đế quốc, bầy địa nhà và thống trị tư sản phiên bản xứ”9. Còn đối với giai cấp địa chủ, chẳng thể phân tạo thành nhiều hạng, nhiều loại mà toàn bộ đều là đồng minh trực tiếp của đế quốc, bởi vì vậy, sẽ là “sai lầm nguy hiểm khi phân chia địa chủ thành loại “tốt”và “xấu”10.

Xem thêm: Security Deposit Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Quốc tế cộng sản mang đến rằng, trường hợp địa chủ chui luồn được vào trong nông hội thì kia là nguy cơ tiềm ẩn lớn tốt nhất của nông dân cùng cho bí quyết mạng. Cho nên, đề nghị “đuổi bọn địa chủ, quan lại lại, phú hào ra khỏi làng, dữ thế chủ động tịch thu gia tài của địa chủ, phú hào cùng quan lại phân chia cho nông dân”11. Mặc dù nhiên, quan đặc điểm này nếu được tiến hành sẽ biến không ít người là đồng minh của giải pháp mạng hoặc ít nhất là lực lượng trung lập trở thành quân thù của giải pháp mạng. Điều đáng kể là, không chỉ riêng giai cấp tư sản và địa chủ mà đến cả các tầng lớp không giống trong làng hội như trí thức, tiểu tư sản cũng bị Quốc tế cộng sản nghi ngại và cô lập họ, “đối cùng với trí thức cùng tiểu tư sản, nếu như như liên hợp với họ là một trong những sách lược không nên lầm”12.

3. Trong thực tế cho thấy, từ lúc V.I.Lênin khuất (năm 1924), trong thế giới Cộng sản đã ban đầu xuất hiện tứ tưởng “tả khuynh”, hoàn hảo và tuyệt vời nhất hóa đấu tranh giai cấp, coi nhẹ, thậm chí coi thường vụ việc dân tộc, trực thuộc địa. Tại Đại hội lần thiết bị V (năm 1924), hcm đã phê phán thái độ thờ ơ, xem thường vụ việc dân tộc và thuộc địa của tương đối nhiều Đảng cộng sản chủ yếu quốc cũng như trong nước ngoài Cộng sản. Đồng thời, bạn nhắc nhở hầu hết đại biểu tham gia Đại hội hãy tỏ rõ mình là học trò của Lênin, ko được quên di huấn của Người: “Chúng ta trường đoản cú coi mình là học trò của Lênin, mang đến nên họ cần phải triệu tập hết tất cả sức lực và nghị lực để triển khai trên thực tiễn những lời di huấn quý báu của Lênin đối với bọn họ về vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác”13.

Đặc biệt, tại họp báo hội nghị lần sản phẩm sáu Ban Chấp hành tw khóa I (tháng 11/1939) đã đưa ra phần đa dự báo về tiền đồ giải pháp mạng, đòi hỏi “Đảng ta phải biến đổi chính sách”14, trong những số ấy nhấn dũng mạnh phải đưa vụ việc dân tộc thành sự việc khẩn cấp rất quan trọng; đứng trên lập trường giải phóng dân tộc bản địa lấy nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc làm buổi tối cao, tất cả mọi vấn đề của biện pháp mạng, cả sự việc cách mạng điền địa cũng phải nhằm mục tiêu vào mục đích ấy cơ mà giải quyết. Bước đường sinh tồn của quần chúng. # Đông Dương không có con mặt đường nào không giống là tuyến đường đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập. Công nông bắt buộc giương cao ngọn cờ dân tộc, tất cả mọi vận động phải hướng vào kim chỉ nam “phản đế, giải hòa dân tộc”15. Vấn đề giương cao ngọn cờ dân tộc bản địa không tức là bỏ sự việc điền địa, làm phản phong. Đánh đổ thực dân Pháp nối sát với đánh đổ vua chúa bạn dạng xứ, bọn tay sai mang đến đế quốc và lũ phản bội dân tộc bản địa là 1 phần của trách nhiệm dân chủ.

Để phù hợp với tình trạng mới, hội nghị lần trang bị sáu Ban Chấp hành tw quyết định ra đời Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, cầm cho mặt trận Dân nhà trước đó, nhằm mục đích liên hợp toàn bộ các dân tộc bản địa Đông Dương, toàn bộ các giai cấp, các đảng phái, các bộ phận phản đế chống chọi chống đế quốc chiến tranh, phòng xâm lược vạc xít, tiến công đổ đế quốc Pháp, vua chúa phiên bản xứ với tất cả lũ tay sai đế quốc, đòi hòa bình cơm áo, triển khai nền độc lập hoàn toàn cho những dân tộc Đông Dương cùng với quyền dân tộc bản địa tự quyết16. Chính đường lối, quyết sách đúng chuẩn trong xử lý mối quan hệ giới tính giữa lợi ích ách thống trị và tác dụng dân tộc mà bí quyết mạng việt nam phát huy được mức độ mạng tổng hợp, với niềm tin đoàn kết của các giai cấp, tầng lớp để đưa cách mạng đi mang lại thành công, đây đó là cội mối cung cấp của sức mạnh cách mạng Việt Nam.

4. Như vậy, hcm đã vận dụng trung thành, sáng sủa tạo, trở nên tân tiến chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện cách mạng Việt Nam. Đây là một sự đóng góp to lớn, có ý nghĩa sâu sắc đối với trào lưu cộng sản và người công nhân quốc tế cũng tương tự đối với trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Rất có thể thấy rõ, tứ tưởng sài gòn về vấn đề dân tộc mang tính chất khoa học và biện pháp mạng sâu sắc, biểu đạt sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc bản địa và giai cấp giữa chủ nghĩa yêu nước chân bao gồm với chủ nghĩa nước ngoài trong sáng. Đúng như Ph.Ăngghen từng khẳng định, những tư tưởng dân tộc bản địa chân chính trong trào lưu công nhân lúc nào cũng là những bốn tưởng nước ngoài chân chính.

5. Vào xu thế trái đất hóa của cố kỉnh kỷ XXI, vấn đề xử lý quan hệ giữa dân tộc, ách thống trị và trái đất đang thay đổi một vấn đề mang tính chiến lược lâu dài đối cùng với mỗi đất nước – dân tộc. Đối với Việt Nam, để làm tiếp chủ quyền, hòa bình dân tộc và xây dựng đất nước đi lên CNXH, đòi hỏi Đảng với Nhà nước buộc phải giải quyết đúng chuẩn mối dục tình biện chứng giữa các yếu tố dân tộc, giai cấp, nhân loại trên các nghành kinh tế, bao gồm trị, văn hóa, thôn hội… hy vọng vậy, họ cần bền chí nguyên tắc thống độc nhất vô nhị giữa dân tộc và giai cấp trong tư tưởng hồ Chí Minh.

Quan điểm đồng nhất và xuyên thấu của chủ tịch Hồ Chí Minh tương tự như Đảng ta là đặt công dụng của giai cấp và dân tộc bản địa trong mọt quan khối hệ thống nhất biện bệnh – lợi ích của kẻ thống trị gắn ngay tức thì với công dụng của dân tộc, công dụng của dân tộc được miêu tả ở bản chất lợi ích của giai cấp. Đặc biệt, vào công cuộc thay đổi đất nước, bài học kinh nghiệm này càng được Đảng ta liên tiếp quán triệt và phát huy.

Để bảo đảm an toàn cho sự nghiệp đổi mới, trong toàn bộ các văn khiếu nại của Đảng luôn xác minh mục tiêu của cách mạng vn là tự do dân tộc cùng CNXH, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều khiếu nại cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là trung thành, áp dụng và trở nên tân tiến sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh, tức là trung thành với tiện ích cơ bản lâu nhiều năm của thống trị công nhân, dân chúng lao hễ và lợi ích dân tộc.

Việc vận dụng trí tuệ sáng tạo tư tưởng tp hcm về giải quyết quan hệ dân tộc bản địa và kẻ thống trị trong giai đoạn bây giờ đòi hỏi phải xử lý một cách toàn vẹn ở các lĩnh vực, vào đó, đầu tiên tập trung giải quyết và xử lý các quan hệ lợi ích: tác dụng của ách thống trị công nhân với lợi ích toàn dân tộc; ích lợi của giai cấp công nhân với tác dụng các giai cấp, tầng lớp khác; lợi ích của dân tộc vn với tiện ích các dân tộc khác và tác dụng quốc tế nói tầm thường trong bối cảnh toàn cầu hóa với hội nhập quốc tế.

Toàn thể dân tộc nước ta có thông thường lợi ích, mục tiêu, tập đúng theo dưới một ngọn cờ tốt nhất do thống trị công nhân lãnh đạo trải qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam. Cưng cửng lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá đáng lên CNXH (bổ sung, cách tân và phát triển năm 2011) đã khẳng định rõ: “Đảng cùng sản nước ta là đội mũi nhọn tiên phong của kẻ thống trị công nhân, đôi khi là đội đi đầu của quần chúng. # lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành tác dụng của kẻ thống trị công nhân, nhân dân lao đụng và của dân tộc”17.

Trong nhiều văn kiện Đại hội, Đảng ta đều xác định mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp làng mạc hội là quan hệ kết hợp và đúng theo tác vĩnh viễn trong sự nghiệp xây cất và đảm bảo Tổ quốc sau sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích ách thống trị công nhân thống duy nhất với tiện ích toàn dân tộc trong mục tiêu chung là chủ quyền dân tộc gắn sát với CNXH, dân giàu, nước mạnh, làng mạc hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng thời, chứng thật phương phía và mục tiêu tổng quát lác của công tác làm việc xây dựng Đảng là liên tiếp đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, tăng cường phiên bản chất giai cấp công nhân cùng tính tiên phong, nâng cao năng lực chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng; xuất bản Đảng thực thụ trong sạch, vững mạnh bạo về chính trị, bốn tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng vàng, tất cả đạo đức biện pháp mạng vào sáng, gồm tầm trí óc cao, gồm phương thức lãnh đạo khoa học, luôn luôn gắn bó cùng với nhân dân.

Cùng với kia là không ngừng mở rộng và bức tốc khối đại liên minh toàn dân, phân phát huy sức khỏe của cả dân tộc. Muốn thường xuyên đưa sự nghiệp thay đổi tiến lên, giành phần lớn thành tựu to lớn hơn, yêu cầu thực hiện giỏi hơn nữa bài toán mở rộng, đẩy mạnh dân chủ, cồn viên tối đa sức khỏe của cục bộ dân tộc. Đây là quan tiền điểm đồng nhất của Đảng cùng sản vn khi áp dụng tư tưởng tp hcm trong giải quyết và xử lý mối tình dục giữa lợi ích kẻ thống trị và công dụng dân tộc nghỉ ngơi Việt Nam.

Chú thích:1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 10. H. NXB thiết yếu trị quốc gia, 2000, tr.128.2, 4, 7, 8. Hồ nước Chí Minh. Toàn tập. Tập 3. H. NXB thiết yếu trị quốc gia, 2000, tr. 1, 174, 165, 138.3. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 2. H. NXB chủ yếu trị quốc gia, 2000, tr. 266.4. Điacốp – Xớckin. Quốc tế cùng sản với vấn đề dân tộc với thuộc địa. H. NXB Sự thật, 1960, tr. 62.5. Chương trình viết tiểu truyện các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trần Phú đái sử. H. NXB chính trị quốc gia, 2007, tr. 69.6. Đảng cùng sản Việt Nam. Văn khiếu nại Đảng.

Xem thêm: Bệnh Viêm Bàng Quang Ở Nam Giới, Nỗi Khổ Từ Viêm Bàng Quang

Toàn tập. Tập 2. H. NXB chính trị quốc gia, 2005, tr. 277.9, 11. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn khiếu nại Đảng. Toàn tập. Tập 3. H. NXB thiết yếu trị quốc gia, 2005, tr. 357, 360.12. Hà Huy Tập – Một tác phẩm. H. NXB chủ yếu trị quốc gia, 2006, tr. 275.13. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 1. H. NXB chính trị quốc gia, 2000, tr. 282.14, 15, 16. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng. Toàn tập. Tập 6. H. NXB thiết yếu trị quốc gia, 2005, tr. 537, 543, 537.17. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn khiếu nại Đại hội đại biểu việt nam lần đồ vật XI. H. NXB chủ yếu trị quốc gia, 2011, tr. 88.

TS. Phạm Văn GiangHọc viện chính trị quanh vùng III