Damping là gì? Nghĩa của từ Damping trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Damping là gì? Nghĩa của từ Damping trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Damping là gì? Nghĩa của từ Damping trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘dæmpiη/

Sự làm ẩm, sự thấm ướt

Sự giảm âm, sự giảm xóc, sự chống rung, sự tắt dần

(rađiô) sự suy giảm, sự nhụt, sự tắt dần

sự làm ẩm, sự thấm ướt, sự tắt dần, sự suy giảm, sự làm nhụt

Sự giảm chấn, sự tắt (dao động), sự làm ẩm

sự giảm xóc

sự suy giảm

sự yếu đi

sự tắt dần biên độ dao động

sự (suy) giảm

sự làm nhụt

sự nhụt

bộ phận giảm sóc

giảm chấn

giảm rung

sự cản

sự cản dịu

sự chống rung

sự giảm rung

sự hãm

sự làm ẩm

sự tắt dần

sự giảm âm

sự tắt dần, sự suy giảm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE