Cytoprotective drugs là gì? Nghĩa của từ Cytoprotective drugs trong y khoa y học y sinh là gì?

0
493
Cytoprotective drugs là gì? Nghĩa của từ Cytoprotective drugs trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cytoprotective drugs là gì? Nghĩa của từ Cytoprotective drugs trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thuốc dùng trong lúc xài hóa chất trị liệu để bảo vệ những tế bào bình thường trong người

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE