Cushing, straight rongeur, 18 cm, 10×2 m là gì? Nghĩa của từ Cushing, straight rongeur, 18 cm, 10×2 m trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Cushing, straight rongeur, 18 cm, 10×2 m là gì? Nghĩa của từ Cushing, straight rongeur, 18 cm, 10×2 m trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cushing, straight rongeur, 18 cm, 10×2 m là gì? Nghĩa của từ Cushing, straight rongeur, 18 cm, 10×2 m trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kìm gặm xương Cushing, thẳng, 18 cm, 10×2 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: