Cushing, nerve retractors, 190 mm là gì? Nghĩa của từ Cushing, nerve retractors, 190 mm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
212
Cushing, nerve retractors, 190 mm là gì? Nghĩa của từ Cushing, nerve retractors, 190 mm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cushing, nerve retractors, 190 mm là gì? Nghĩa của từ Cushing, nerve retractors, 190 mm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh vén dây thần kinh Cushing, 190 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE