Cushing, burr, 14 mm là gì? Nghĩa của từ Cushing, burr, 14 mm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Cushing, burr, 14 mm là gì? Nghĩa của từ Cushing, burr, 14 mm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cushing, burr, 14 mm là gì? Nghĩa của từ Cushing, burr, 14 mm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Mũi khoan Cushing, 14 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE