Crile artery forceps, curved on flat, se là gì? Nghĩa của từ Crile artery forceps, curved on flat, se trong y khoa y học y sinh là gì?

0
174
Crile artery forceps, curved on flat, se là gì? Nghĩa của từ Crile artery forceps, curved on flat, se trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Crile artery forceps, curved on flat, se là gì? Nghĩa của từ Crile artery forceps, curved on flat, se trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp mạch máu Crile, cong mặt dẹt, lưỡi răng cưa, thép không gỉ, 140mm, 5 1/2

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: