Coupling là gì? Nghĩa của từ Coupling trong y khoa y học y sinh là gì?

0
289
Coupling là gì? Nghĩa của từ Coupling trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Coupling là gì? Nghĩa của từ Coupling trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Sự nối; sự hợp lại

Vật nối, móc nối; chỗ nối (toa xe lửa, các bộ phận trong mây)

(điện học) sự mắc, sự nối, cách mắc

(sự) ghép đôi, kết đôi

Sự nối, sự ghép, khớp nối, mắt nối (xích), đầunối

mắt nối (xích)

sự truyền nối

ghép tương tác

cấu ghép

cấu móc

hộ (nối) cáp

măngsong nối

sự ghép tương tác

khớp truyền động

khớp nối (dây)

sự đấu

sự ghép điện từ

bộ ghép

bộ nối

khớp trục

khớp

khớp nối

đầu nối

liên kết

liên quan

ghép

nối

măng sông

mối nối

ống lồng

sự bắt bích

sự ghép nối

sự ghép

sự kết giao

sự kết hợp

sự liên kết

sự móc nối

sự móc toa

sự móc/mắc/ nối

sự nối

khớp ly hợp, sự mắc nối

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE