Cordyceps là gì? Nghĩa của từ Cordyceps trong y khoa y học y sinh là gì?

0
229
Cordyceps là gì? Nghĩa của từ Cordyceps trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cordyceps là gì? Nghĩa của từ Cordyceps trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

danh pháp khoa học của một chi trong nấm túi, gồm các loại nấm kí sinh trên côn trùng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE