Contraindication là gì? Nghĩa của từ Contraindication trong y khoa y học y sinh là gì?

0
341
Contraindication là gì? Nghĩa của từ Contraindication trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Contraindication là gì? Nghĩa của từ Contraindication trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,kɔntrəindi’kei∫n/

(y học) sự chống chỉ định; việc cấm dùng (thuốc)

chống chỉ định

chống chỉ định

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE