Console là gì? Nghĩa của từ Console trong y khoa y học y sinh là gì?

0
220
Console là gì? Nghĩa của từ Console trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Console là gì? Nghĩa của từ Console trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/kənˈsoʊl/

An ủi, giải khuây, làm nguôi lòng

Dầm chìa, dầm côngxôn, bảng điều khiển

dầm chìa côngxon

bảng đồng hồ đo

bảng dụng cụ bay

bảng phím điều kiện

khung để gắn tableau

bàn giao tiếp

bàn giao tiếp người-máy

bảng phím điều khiển

dầm chia

bàn phím điều khiển

bảng điều khiển

côngxon

rầm hẫng

tay hẫng

trạm điều khiển

verb

verb

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE