Compression paddle là gì? Nghĩa của từ Compression paddle trong y khoa y học y sinh là gì?

0
316
Compression paddle là gì? Nghĩa của từ Compression paddle trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Compression paddle là gì? Nghĩa của từ Compression paddle trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một tấm phẳng có hình dáng gần như là hình chữ nhật, được đặt song song và nằm phía trên bàn đỡ vú của máy chụp vú, được dùng để nén vú.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE