Color visual chart là gì? Nghĩa của từ Color visual chart trong y khoa y học y sinh là gì?

0
95
Color visual chart là gì? Nghĩa của từ Color visual chart trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Color visual chart là gì? Nghĩa của từ Color visual chart trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bảng ảnh màu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE