Color flow imaging là gì? Nghĩa của từ Color flow imaging trong y khoa y học y sinh là gì?

0
168
Color flow imaging là gì? Nghĩa của từ Color flow imaging trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Color flow imaging là gì? Nghĩa của từ Color flow imaging trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tạo ảnh tô màu dòng chảy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE