Codec là gì? Nghĩa của từ Codec trong y khoa y học y sinh là gì?

0
175
Codec là gì? Nghĩa của từ Codec trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Codec là gì? Nghĩa của từ Codec trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘koudek/

cođec

bộ mã hóa-giải mã

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE