Cobalt unit là gì? Nghĩa của từ Cobalt unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
184
Cobalt unit là gì? Nghĩa của từ Cobalt unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cobalt unit là gì? Nghĩa của từ Cobalt unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị xạ trị sử dụng nguồn đồng vị phóng xạ Coban (Co 60)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE