Cobalt 60 source apparatus for therapy là gì? Nghĩa của từ Cobalt 60 source apparatus for therapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Cobalt 60 source apparatus for therapy là gì? Nghĩa của từ Cobalt 60 source apparatus for therapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cobalt 60 source apparatus for therapy là gì? Nghĩa của từ Cobalt 60 source apparatus for therapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy xạ trị dùng Co60

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: