Cloths carriage là gì? Nghĩa của từ Cloths carriage trong y khoa y học y sinh là gì?

0
231
Cloths carriage là gì? Nghĩa của từ Cloths carriage trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cloths carriage là gì? Nghĩa của từ Cloths carriage trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Xe đẩy đồ vải

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE