Cis là gì? Nghĩa của từ Cis trong y khoa y học y sinh là gì?

0
283
Cis là gì? Nghĩa của từ Cis trong y khoa y học y sinh là gì?
8 (80%) 1 vote

Nghĩa của từ Cis là gì? Nghĩa của từ Cis trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

trạng thái Cis

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE