Circulator là gì? Nghĩa của từ Circulator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
334
Circulator là gì? Nghĩa của từ Circulator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Circulator là gì? Nghĩa của từ Circulator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘sə:kjuleitə/

Người truyền (tin tức, mầm bệnh…)

máy luân chuyển

bộ truyền thông tin

bộ truyền tin tức

bộ truyền tuần hoàn

bộ vòng xoay

bộ xoay vòng

mạch tuần hoàn

bơm tuần hoàn

máy khuấy

thiết bị khuấy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE