Chorioretinits là gì? Nghĩa của từ Chorioretinits trong y khoa y học y sinh là gì?

0
220
Chorioretinits là gì? Nghĩa của từ Chorioretinits trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Chorioretinits là gì? Nghĩa của từ Chorioretinits trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

viêm hắc-võng mạc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE