Chemotherapy là gì? Nghĩa của từ Chemotherapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
300
Chemotherapy là gì? Nghĩa của từ Chemotherapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Chemotherapy là gì? Nghĩa của từ Chemotherapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸ki:mou´θerəpi/

(y học) phép chữa hoá học, hoá học trị liệu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE