Chair là gì? Nghĩa của từ Chair trong y khoa y học y sinh là gì?

0
182
Chair là gì? Nghĩa của từ Chair trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Chair là gì? Nghĩa của từ Chair trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/tʃeə/

Ghế

Chức giáo sư đại học

Chức thị trưởng

Ghế chủ toạ, ghế chủ tịch (buổi họp); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ tịch (buổi họp)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế điện

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ ngồi của nhân chứng (ở toà án)

(ngành đường sắt) gối đường ray

Cử làm chủ tịch, chọn làm chủ tịch

Đặt lên kiệu rước, đặt vào ghế rồi khiêng bổng (người thắng cuộc trong cuộc đấu hoặc được bầu trong một cuộc tuyển cử)

Làm chủ toạ (buổi họp)

chair! chair!

gối (đường) ray

cái bệ

cái (ghế)

cái đệm

ghế

gối tựa

chọn làm chủ tịch

chủ trì

cử làm chủ tịch

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE