Ceramic teeth là gì? Nghĩa của từ Ceramic teeth trong y khoa y học y sinh là gì?

0
231
Ceramic teeth là gì? Nghĩa của từ Ceramic teeth trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ceramic teeth là gì? Nghĩa của từ Ceramic teeth trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

răng giả làm bằng sứ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE