Centrifuge là gì? Nghĩa của từ Centrifuge trong y khoa y học y sinh là gì?

0
446
Centrifuge là gì? Nghĩa của từ Centrifuge trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Centrifuge là gì? Nghĩa của từ Centrifuge trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘sentrifju:dʤ/

Máy ly tâm

ly tâm [máy ly tâm]

Máy li tâm

máy ly tâm lạnh

đúc ly tâm

làm ly tâm

lực ly tâm

máy ly tâm

sự ly tâm

máy ly tâm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE