Ceiling operating light là gì? Nghĩa của từ Ceiling operating light trong y khoa y học y sinh là gì?

0
277
Ceiling operating light là gì? Nghĩa của từ Ceiling operating light trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ceiling operating light là gì? Nghĩa của từ Ceiling operating light trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn mổ treo trần

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE