Cataract là gì? Nghĩa của từ Cataract trong y khoa y học y sinh là gì?

0
284
Cataract là gì? Nghĩa của từ Cataract trong y khoa y học y sinh là gì?
8 (80%) 1 vote

Nghĩa của từ Cataract là gì? Nghĩa của từ Cataract trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘kætərækt/

Thác nước lớn

Cơn mưa như trút nước

(y học) bệnh đục nhân mắt

(kỹ thuật) bộ hoãn xung; cái hãm, máy hãm

bệnh đục thủy tinh thề, cườm

hoãn xung

ngưỡng nước

bậc nước

phanh thủy lực

thác

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE