Cancer là gì? Nghĩa của từ Cancer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
334
Cancer là gì? Nghĩa của từ Cancer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cancer là gì? Nghĩa của từ Cancer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘kænsə/

Bệnh ung thư

(nghĩa bóng) ung nhọt, những cái xấu xa (của xã hội)

Con cua (cung thứ tư trong Hoàng đạo)

The tropics of Cancer

ung thư

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE