Camera set là gì? Nghĩa của từ Camera set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
127
Camera set là gì? Nghĩa của từ Camera set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Camera set là gì? Nghĩa của từ Camera set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy ảnh

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE