Cad là gì? Nghĩa của từ Cad trong y khoa y học y sinh là gì?

0
636
Cad là gì? Nghĩa của từ Cad trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cad là gì? Nghĩa của từ Cad trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/kæd/

Đồ ti tiện, đồ vô lại, đồ đểu cáng, kẻ đáng khinh

(từ cổ,nghĩa cổ) người lái xe khách

(từ cổ,nghĩa cổ) đứa bé để sai vặt; đứa bé nhặt bóng

hành khách đồng hành

người đánh ngựa

lái

quán nhỏ

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE