Cách Trang Trí Bìa Trong Word 2007

 - 

Vâng, sau thời điểm soạn dứt hết một mớ tài liệu, đến lúc in ra thì mới thấy thiếu thốn thiếu cái nào đấy chưa in ???

Thì ra là thiếu cái trang bìa mặt ngoài. Bạn nào đang làm khóa luận, report hay tài liệu nào đấy mà chưa biết làm trang bìa thì comment điểm danh nghịch coi