Cách tính giá trị thanh lý tài sản cố định

 - 

Quy trình thanh lý tài sản cố định là nội dung quan trọng kế toán tài sản cố định cần quan tâm. Vậy quy trình thanh lý tài sản cố định cần thực hiện theo các bước nào? Bài viết sau đây sẽ trả lời câu hỏi này.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị thanh lý tài sản cố định


1. Quy định về thanh lý tài sản cố định

Theo điểm 3.2.2, điều 35 thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định, tài sản cố định thanh lý là những tài sản như sau:– TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được;– TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp tự quyết định việc thanh lý tài sản cố định, bao gồm cả thanh lý tài sản cố định chưa khấu hao hết hay đã khấu hao hết. Hoạt động thanh lý tài sản cố định phải có “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.

2. Quy trình thanh lý tài sản cố định

Trong phần này, benh.edu.vn Kế toán sẽ hướng dẫn bạn đồng thời các bước cần thực hiện trong quy trình thanh lý và hồ sơ thanh lý tài sản cố định đi kèm từng bước mà kế toán phải chuẩn bị.

Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản cố định

Hồ sơ cần chuẩn bị:– Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định: Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản, cũng như quá trình theo dõi, sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp, bộ phận (hoặc phòng ban) có TSCĐ cần thanh lý của doanh nghiệp phải lập đơn đề nghị để trình lãnh đạo công ty phê duyệt. Trong đơn đề nghị đó phải ghi rõ danh mục TSCĐ cần thanh lý.

*
Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Hồ sơ cần chuẩn bị: – Biên bản thanh lý tài sản cố định (Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ): Mục đích của biên bản này là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để kế toán ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.– Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý: Hợp đồng này xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hợp đồng trong trường hợp này cụ thể là bên thanh lý và bên mua.– Hóa đơn bán TSCĐ: là chứng từ quan trọng do bên thanh lý TSCĐ phát hành nhằm yêu cầu bên mua thanh toán giá trị đơn hàng theo thỏa thuận. Sau khi bên mua hoàn tất thanh toán, bên bán có nhiệm vụ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu. Hóa đơn này mỗi bên giữ một bản.– Biên bản giao nhận TSCĐ: Biên bản được lập ra nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn tất các thủ tục giao dịch và được bên mua đưa vào sử dụng và là căn cứ để kế toán ghi nhận vào sổ sách.– Biên bản hủy tài sản cố định: Xác nhận việc loại bỏ tài sản ra khỏi danh mục tài sản của công ty.– Thanh lý hợp đồng: ghi nhận những nội dung của hợp đồng đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận lại công việc cũng như các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Safeguard Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

3. Tổng hợp danh sách biểu mẫu trong hồ sơ thanh lý tài sản cố định

Như vậy, tổng hợp lại theo các bước trong quy trình trên, một hồ sơ thanh lý tài sản cố định sẽ cần phải có các chứng từ sau:

Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.Quyết định Thanh lý TSCĐ.Biên bản kiểm kê tài sản cố địnhBiên bản đánh giá lại TSCĐBiên bản thanh lý tài sản cố định (Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ)Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.Hóa đơn bán TSCĐBiên bản giao nhận TSCĐBiên bản hủy tài sản cố địnhThanh lý hợp đồng

Bạn đọc có thể download nhanh bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Tạm kết

Trên đây, benh.edu.vn Kế toán đã chia sẻ tới bạn chi tiết các công việc cần thực hiện khi có quyết định thanh lý tài sản cố định cùng với đó là bộ hồ sơ cần chuẩn bị để đảm bảo về mặt pháp lý cho doanh nghiệp và bên mua cũng như làm căn cứ để kế toán ghi chép lại sự thay đổi trong sổ sách.

Để giúp tiết kiệm thời gian khi hạch toán nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định, benh.edu.vn Kế toán đã trang bị sẵn tính năng hạch toán tự động với các bút toán đã được thiết lập sẵn. Với sự hỗ trợ của phần mềm, không chỉ công việc hạch toán diễn ra trơn tru mà việc theo dõi tài sản cố định nói chung và thanh lý tài sản cố định nói riêng cũng được thực hiện dễ dàng.

Xem thêm: Mẹ Wanbi Tuấn Anh Qua Đời Sau 4 Năm Dũng Cảm Chống Lại Bệnh Tật

Không chỉ hạch toán, phần mềm kế toán hỗ trợ như phần mềm kế toán online benh.edu.vn benh.edu.vn được ra đời để tự động hóa đến 80% công việc mà một kế toán phải xử lý hàng ngày như: kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, nhập liệu hóa đơn, sổ sách, tạo lập báo cáo, kê khai thuế… Đặc biệt, tất cả nghiệp vụ trên đều có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị máy tính có kết nối internet.

Đăng ký trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online benh.edu.vn benh.edu.vn để trực tiếp tham khảo về những tính năng, phân hệ này: