Cách Nói Về Bệnh Tật Trong Tiếng Anh

 - 

Abdominal pain (đau bụng), Headabịt (đau đầu), Backađậy (nhức lưng), Deaf (điếc)…” đấy là một số từ bỏ vựng giờ Anh về mắc bệnh cơ bản có lẽ rằng chúng ta cũng biết. Thế mà lại, ngoài các tự kia ra bạn cũng có thể liệt kê các tự vựng về mắc bệnh không? Tiếng Anh siêng ngành y học là một Một trong những chủ thể tất cả con số từ bỏ vựng vô cùng rộng với nặng nề để rất có thể ghi nhớ. Hôm nay, thuộc Hack Não Từ Vựng khám phá cỗ trường đoản cú vựng về chủ thể bị bệnh, nhớ rằng ghi chép lại để dễ dãi ôn tập và áp dụng nhé.
Bạn đang xem: Cách nói về bệnh tật trong tiếng anh

Từ vựng về bệnh tật giờ Anh hay gặp

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ a

Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/: Đau bụngAbscess /ˈæbses/: Nổi nhọt nhọtAcariasis: Bệnh ghẻAcne /ˈækni/: Mụn trứng cáAđáng yêu appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột quá cấpAxinh đẹp bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/: Viêm tè truất phế quản lí cấpAxinh tươi gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Cấp tính viêm nướuAdễ thương laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm tkhô nóng quản lí cấp cho tínhAdễ thương myocardial infarction: Nhồi ngày tiết cơ tim cấpAđáng yêu myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm cơ tyên ổn cấpAxinh đẹp nasopharyngitis (common cold): Viêm mũi họng cấp cho (cảm thường)Axinh tươi nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội bệnh viêm cầu thận cấpAxinh đẹp pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy cấp tínhAđáng yêu pancreatitis: Viêm tuỵ cấpAđáng yêu pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm ngoại tyên ổn cấp cho tínhAxinh tươi pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng cấp tínhAxinh tươi renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận cấpAđáng yêu rheumatic fever /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/: Thấp khớp cấpAđáng yêu sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang cấp tínhAxinh tươi tonsilitis: Viêm amiđanAdễ thương tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/: Viêm khí quản ngại cấpAxinh tươi upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/: Nhiễm trùng con đường hô hấp trên cấp cho tínhAeremia: Bệnh khí épAgue /ˈeɪɡjuː/: Bệnh nóng giá cơnAlbinism /ˈælbɪnɪzəm/: Bệnh bạch tạngAllergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/: Phản ứng dị ứngAllergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viêm mũi dị ứngAllergy /ˈælərdʒi/: Dị ứngAncylostomiasis: Bệnh giun mócAnemia /əˈniːmɪə/: Bệnh thiếu máuAngimãng cầu pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: Cơn nhức thắt ngựcAnthrax /ˈænθræks/: Bệnh thanAphtha /ˈafθə/: Lsinh hoạt miệng/đẹn vào miệngAppendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừaArterial embolism & thrombosis: Thuyên ổn tắc cùng huyết kăn năn cồn mạchAscariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/: Bệnh giun đũaAsthma /ˈæzmə/: Hen suyễnAtheroscclerosis: Xơ xi măng hễ mạchAthlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/: Bệnh nấm bàn chânAtopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm domain authority dị ứngAtrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/: Rung nhĩ

2. Từ vựng giờ Anh về bị bệnh bước đầu bằng chữ b

Backabít /ˈbækeɪk/: Đau lưngBacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/: Vi trùng ruộtBacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/: Vi trùng phổiBilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/: Bệnh giun chỉBlachồng eye /blæk/ /aɪ/: Thâm mắtBleeding /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máuBlindness /ˈblaɪndnəs/: MùBlister /ˈblɪstər/: Phồng giộpBradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tyên chậmBreast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/: Hạch vúBroken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/: Gãy xươngBronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/: Giãn truất phế quảnBronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Viêm phế quảnBruise /bruːz/: Vết thâmBurn /bɜːrn/: Bị bỏng

*

3. Từ vựng giờ Anh về bệnh tật bước đầu bằng văn bản c

Cancer /ˈkænsər/: Bệnh ung thưCandidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/: Bệnh nnóng candidaCarcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/: Ung tlỗi biểu bìCardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/: Ngừng timCardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/: Rối loàn nhịp timCardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/: Bệnh cơ timCataract /ˈkætərækt/: Đục chất thủy tinh thểCerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/: Chảy huyết nãoCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: Bệnh liệt nãoCerebro-vascular accident (cva): Tai đổi mới huyết mạch nãoCervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/: Polyp cổ tử cungCervicitis: Viêm cổ tử cungChest pain /tʃest/ /peɪn/: Đau ngựcChicken pox /ɑːks /: Bệnh tdiệt đậuChill /tʃɪl/: Cảm lạnhCholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/: Viêm túi mậtCholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/: Sỏi mậtCholera /ˈkɑːlərə/: Bệnh tảChronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu mãn tínhChronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan mãn tínhChronic ischaemic heart diseases: Bệnh tyên ổn vị thiếu thốn huyết cục bộ mạnChronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm tkhô nóng quản ngại mạn tínhChronic nasopharyngitis: Viêm mũi họng mãn tínhChronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội triệu chứng viêm cầu thận mạnChronic pancreatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy mãn tínhChronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/: Viêm họng mãn tínhChronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận mãn tínhChronic rheumatic heart diseases: Bệnh tyên ổn mãn tínhChronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viên mũi mãn tínhChronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang mãn tínhCirrhosis /səˈroʊsɪs/: Xơ ganCold /koʊld/: Cảm lạnhColic /ˈkɑːlɪk/: Đau bụng gió (hay gặp nghỉ ngơi tphải chăng em)Màu sắc vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/: Mù màuConjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Viêm kết mạcConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: Táo bónContact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da tiếp xúcCorneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/: Mài mòn giác mạcCough /kɔːf/: HoCramps /kræmp/: Chuột rútCystitis /sɪˈstaɪtɪs/: Viêm bàng quang

4. Từ vựng giờ Anh về mắc bệnh bắt đầu bằng văn bản d

Deaf /def/: ĐiếcDengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/: Sốt xuất huyếtDental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/: Sâu răngDepression /dɪˈpreʃn/: Trầm cảmDermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm daDermatomycosis: Bệnh nấm daDiabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: Bệnh tè đườngDiaphragmatic hernia: Thoát vị cơ hoànhDiarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/: Bệnh tiêu chảyDiphtheria /dɪfˈθɪriə/: Bệnh bạch hầuDiseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/: Các bệnh của lưỡiDizziness /ˈdɪzinəs/: Chóng mặtDumb /dʌm/: CâmDuodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/: Loét tá tràngDuodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/: Viêm tá tràngDysentery /ˈdɪsənteri/: Bệnh kiết lịDyspepsia /dɪsˈpepʃə/: Rối loạn tiêu hoá

5. Từ vựng giờ Anh về mắc bệnh bước đầu bằng chữ e

Earabít /ˈɪreɪk/: Đau taiEndometriosis: Bệnh lạc nội mạc tử cungEpididymitis: Viêm mào tinch hoànErythema /,eri’θi:mə/: Ban đỏEye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/: Mắt bị khôEye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/: Ngứa mắt

6.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Predictable Là Gì, Predictable In VietnameseXem thêm: Sự Khác Biệt Giữa May Mắn Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Cỏ 4 Lá May Mắn

Từ vựng giờ Anh về mắc bệnh bắt đầu bằng văn bản f

Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh nữFever /ˈfiːvər/: SốtFood allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/: Dị ứng thực phẩmFood poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩmFracture /ˈfræktʃər/: Gãy xươngFungus /ˈfʌŋɡəs/: Nấm

7. Từ vựng tiếng Anh về bị bệnh bắt đầu bằng chữ g

Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/: U hạchGastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/: Loét dạ dàyGastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dàyGastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/: Xuất huyết dạ dàyGingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướuGlaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/: Bệnh tăng nhãn ápGlycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: Bệnh tè đườngGonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/: Bệnh lậuGout /ɡaʊt/: Bệnh gút

8. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ h

Headache /ˈhedeɪk/: Nhức đầuHearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/: Nghe kémHeart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/: Đau timHeart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/: Bệnh timHeart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/: Suy timHemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/: Bệnh trĩHepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/: Suy ganHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm ganHepatitis a: Viêm gan aHepatitis b: Viêm gan bHepatitis c: Viêm gan cHigh blood pressure: Cao máu ápHiv disease Hiv /dɪˈziːz/: Bệnh HIVHypertensive sầu diseases: Bệnh cao huyết ápHypotension: Huyết áp thấpHypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giápHysteropathy: Bệnh tử cung

*

9. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ i

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/: Bệnh lsinh hoạt daInfection /ɪnˈfekʃn/: Nhiễm trùngInflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/: ViêmInfluenza /ˌɪnfluˈenzə/: CúmInjury to nerve & spinal cord: Tổn định thương thần kinh và cột sốngInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Mất ngủIntertrigo: Chốc mépIntestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/: Ruột kỉm hấp thuIntracerebral haemorrhage: Xuất máu vào nãoIritis /aiə’raitis/: Viêm mống mắtIrregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/: Kinch nguyệt không đềuIschaemic heart diseases: Bệnh tlặng do thiếu thốn máu viên bộ

10. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật ban đầu bằng văn bản j

Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: Bệnh quà daJoint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/: Đau khớp

11. Từ vựng giờ Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ k

Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/: Viêm giác mạcKwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/: Suy dinh dưỡng thể phù

12. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về mắc bệnh bắt đầu bằng văn bản l

Laryngopathy: Bệnh thanh hao quảnLeukoplakia: Bạch sảnLipoma: U mỡLiver cirrhosis: Gan xơ ganLues /’lu:i:z/: Bệnh giang maiLump /lʌmp/: BướuLung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/: Ung thỏng phổi

13. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bị bệnh bắt đầu bằng văn bản m

Malaria /məˈleriə/: Bệnh sốt rétMale infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinch namMalnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Suy dinc dưỡngMastitis /mæˈstaɪtɪs/: Viêm vúMeasles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởiMeningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm màng nãoMenopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/: Các triệu hội chứng mãn kinhMiscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/: Sẩy thai