Breast compression là gì? Nghĩa của từ Breast compression trong y khoa y học y sinh là gì?

0
129
Breast compression là gì? Nghĩa của từ Breast compression trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Breast compression là gì? Nghĩa của từ Breast compression trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

kỹ thuật này được thực hiện trong thăm khám vú bằng tia x, mục đích là để giữ vú cố định và bề dày cơ vú được đồng đều và mỏng hơn khi cho chùm tia X truyền qua nó.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE