Blood dialysis unit là gì? Nghĩa của từ Blood dialysis unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
550
Blood dialysis unit là gì? Nghĩa của từ Blood dialysis unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Blood dialysis unit là gì? Nghĩa của từ Blood dialysis unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy lọc thận nhân tạo

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE